DSMSI - 2019

Dynamical System Modeling and Stability Investigation

Теми

 1. Секція "Maтематичні методи дослідження систем"

  • Якісні методи дослідження диференціальних, функціонально-диференціальних та різницевих систем.
  • Дослідження стійкості динамічних систем.
  • Біфуркація та хаос в динамічних системах.
  • Використання методів О.М. Ляпунова в дослідженні систем.
 2. Секція "Методи та технології комп'ютерного моделювання"

  • Чисельні методи математичної фізики.
  • Mетоди та технології комп’ютерних обчислень.
  • Спеціалізовані програмні засоби та системи
  • Програмно-моделюючі системи
 3. Секція "Моделювання та дослідження процесів в механіці"

  • Математичне моделювання в механіці композиційних матеріалів.
  • Моделювання та дослідження динамічних процесів в пружних та гідропружних системах.
  • Maтематичне моделювання в механіці зв'язаних полів.
 4. Секція "Mетоди керування та дослідження складних систем"

  • Mетоди керування та оптимізації.
  • Динамічні ігри.
  • Неперервно-дискретні системи
  • Нечітке моделювання та системи з невизначеністю.
  • Методи моделювання в економіці та екології.
 5. Секція "Логіко-математичні методи моделювання"

  • Meтоди та засоби специфікації предметних областей.
  • Методи та засоби опису програмних систем.
  • Модельні та темпоральні формалізми моделювання динамічних систем.

Важливо