DSMSI - 2019

Dynamical System Modeling and Stability Investigation

Реєстраційний внесок

Подача тез до 31 березня 2019. Внески конференції включають в себе публікацію матеріалів доповіді, вартість одного примірника праць конференції, організаційні витрати, перерви на каву і сплачуються за матеріали однієї доповіді (розмір внеску визначається за співавтором, який має найвищий науковий ступінь і/або вчене звання) і не включають вартість проживання, харчування та заходів культурної програми.

учасники з України студенти та аспіранти з України учасники із країн СНД закордонні учасники

Важливо